Investície do realitných projektov v SR v prvom polroku stúpli, zasiahnuté však budú co-workingy a kancelárie

04/11/2020

Celkový objem investícií do realitných projektov dosiahol na Slovensku v prvej polovici tohto roka 346 mil. eur, čo predstavuje to medziročný nárast o 46 %. Očakáva sa však väčší dopad koronakrízy na co-workingové centrá, internáty a a kancelárske priestory. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti KPMG.

Výsledky prieskumu Property Lending Barometer siete poradenských spoločností KPMG ukázali, že v oblasti realitných projektov dosiahlo v prvom polroku 2020 rast, napriek tomu, že rovnako ako minulý rok zástupcovia slovenských bánk nepovažujú financovanie týchto projektov za strategickú prioritu. Zároveň sú banky na Slovensku viac otvorené projektom, ktoré už generujú príjem.

Na Slovensku najatraktívnejšie projekty na bývanie

Priemerná výška poskytnutého úveru na projekty nehnuteľností sa na Slovensku pohybuje v rozmedzí 9 – 16 mil. eur. Banky by však rady poskytovali v tomto segmente vyššie úvery, na úrovni 11 až 29 mil. eur. Na Slovensku je tento rok výrazne najpreferovanejším financovanie projektov na bývanie, kým ostatní európski respondenti preferujú viac logistické – priemyselné projekty. Minuloročný líder, segment kancelárií, sa prepadol až na predposledné miesto. Tradične najmenej atraktívnym segmentom pre banky sú v Európe aj u nás podľa KPMG hotely a rezorty.

Zníženie hodnoty úverov pre hotely

Banky v Európe očakávajú po pandémii COVID-19 pomalé oživenie trhu. Väčšina ich zástupcov verí, že celkové percento znehodnotených úverov na nehnuteľnosti sa bude v tomto roku pohybovať do 10 %. Medzi najviac zasiahnuté by mali patriť portfóliá úverov na hotely a maloobchodné priestory, odborníci predpokladajú zníženie hodnoty ich úverov o viac ako 5 %. Tretina zástupcov európskych bánk považuje za pravdepodobné, že znehodnotenie úverov pre segment hotelov dosiahne až 20 %. „V segmente hotelov sú na Slovensku najviac zasiahnuté mestské a kongresové hotely, ktorým nepomohla na čiastočné oživenie ani letná sezóna. Viaceré z týchto hotelov sú zatvorené a budú musieť bojovať o prežitie,“ konštatuje Michal Maxim, Senior manažér pre sektor finančných služieb, KPMG na Slovensku.

Dopad na kancelárske priestory

Podľa výsledkov štúdie by tento rok znehodnotenie úverov pre priemyselné nehnuteľnosti, logistické sklady a kancelárske priestory nemalo byť vyššie ako 5 %. Štyri z desiatich oslovených bánk v Európe sa vyjadrili, že dopady pandémie nezmenia dopyt po kancelárskych priestoroch, alebo ho dokonca zvýšia. S tým úplne nesúhlasia zástupcovia slovenských bánk. Tí očakávajú najväčší dopad pandémie na co-workingové centrá, internáty, prípadne ďalšie alternatívne aktíva, a následne práve na kancelárske priestory. „Najmä veľkí zamestnávatelia v sektore služieb presunuli výraznú časť svojich ľudí na prácu z domu, prípadne fungujú na báze striedania sa tímov. Tento trend sa udrží minimálne do konca tohto roku. Na Slovensku preto väčší dopyt po kancelárskych priestoroch neočakávame, skôr budú firmy vyjednávať zľavy z nájomného či zmenšovať prenajímané kancelárske plochy,” vysvetľuje M.Maxim. Respondenti prieskumu KPMG sa nevedeli jednoznačne rozhodnúť, či opatrenia, ktoré pripravili jednotlivé centrálne banky a vlády, pomohli znížiť negatívny dopad pandémie na financovanie nehnuteľností. V tejto téme sú nerozhodní aj zástupcovia bánk na Slovensku.

O prieskume

Property Lending Barometer 2020 je jedenáste vydanie prieskum financovania nehnuteľností, ktorý realizuje a pravidelne vydáva KPMG. Tento rok sa prieskumu, ktorý sa uskutočnil v mesiacoch máj a jún 2020, zúčastnilo približne 60 európskych bánk z 11 krajín. Väčšina zúčastnených bánk bola z krajín strednej a východnej Európy. Vyššie uvedené zistenia vyplynuli zo špeciálnej časti prieskumu o dopade nového koronavírusu na financovanie nehnuteľností, celý report bude k dispozícii v polovici októbra 2020.