Komerčný Priestor

Firma ASPIRE HOLDING s.r.o. vlastní prízemnú časť budovy Bratislavského garažového drružstva o ploche 1890 m2, 15 garážových boxov v budove a prislúchajúce k budove pozemky.
Uvedené podnikateľské priestory zatiaľ slúžia na prenájom. V súčasnosti sa v našich priestoroch nachádzajú dve  firmy, zaoberajúce sa servisnými
opravami osobných automobilov, jedna vietnamská a jedna slovenská reštaurácia a  jedna firma, zaoberajúca sa komplexným umývaním a čistením osobných vozidiel.
Všetky priestory sú kompletne prenajaté.
V súčasnosti v našom objekte prebieha čiastočná rekonštrukcia priestorov, výmena energetických pripojení a úprava prislúchajúcich pozemkov.