Zákon umožňujúci odklad splátok kvôli koronavírusu vstúpil do platnosti

14/04/2020

Možnosť odkladu splátok úverov pre Slovákov zasiahnutých koronavírusom je odvčera garantovaná zákonom. Klienti, ktorí v dôsledku opatrení proti šíreniu pandémie stratili zamestnanie alebo časť príjmu, tak môžu požiadať banku o niekoľkomesačný odklad.

Doba odkladu splátok – Maximálna doba odkladu splátok môže trvať až 9 mesiacov. Klienti si však môžu sami určiť, na akú dlhú dobu chcú mať splácanie úveru pozastavené.

Na ktoré úvery sa odklad vzťahuje – Podľa zákona sa odklad po dobu až 9 mesiacov týka všetkých úverov na bývanie vrátane tých zo stavebných sporiteľní. Banky vyjdú žiadateľom v ústrety aj pri spotrebiteľských úveroch.

Komu odložia splátky – O odklad splátok môže požiadať každý klient zasiahnutý stratou či poklesom príjmu, ktorý doposiaľ nemal problémy so splácaním svojich záväzkov. V prípade živnostníkov a malých podnikateľov je podmienkou, aby nevyhlásili osobný bankrot. 

Ako požiadať o odklad – Odloženie splátok neprebieha automaticky. Každý klient oň musí požiadať banku, v ktorej mu bol úver poskytnutý. Urobiť tak môže osobne na pobočke alebo prostredníctvomelektronického formulára.

Koľko trvá schválenie žiadosti – Banka má na posúdenie a následné schválenie, prípadne zamietnutie žiadosti 30 dní. V prípade neschválenia žiadosti zákon prikazuje bankám udať žiadateľom dôvody zamietnutia.

Bez zápisu do registra – Využitie odkladu v období pandémie nebude mať negatívny vplyv na klientovu bonitu. Do úverového registra sa odklad nezaznamená ako porušenie platobnej disciplíny. Banky zohľadnia, že išlo o odklad počas krízového obdobia. 

Odkedy sa môže o odklad žiadať – Prvé žiadosti o odklad bolo možné podať hneď 9. apríla po schválenízákona. Odklad nadobúda účinnosť dňom schválenia žiadosti zo strany banky.

Dokedy podávať žiadosti – Možnosť žiadať o odklad splátok zatiaľ nemá žiadny „deadline“. Zákon bol schválený na dobu neurčitú a jeho trvanie bude závisieť od vývoja situácie okolo pandémie.

Odklad splátok sa netýka iba úverov z bánk. Podľa zákona si ho môžu Slováci vybaviť aj pri nebankových pôžičkách a lízingoch. Podmienky sú takmer totožné, mení sa iba doba odkladu. Tá potrvá 3 mesiace, po ktorých uplynutí je možné predĺžiť ju o ďalšie 3 mesiace.

https://clanky.topreality.sk/zakon-umoznujuci-odklad-splatok-kvoli-koronavirusu-vstupil-do-platnosti-3794.html